Excel formules nederlands engels

Geplaatst op: 06.03.2021

Kapt een getal af op een aantal significante cijfers door minder significante cijfers weg te laten. Berekent de waarschijnlijkheid van een bepaald aantal mislukkingen voordat een bepaald aantal successen wordt behaald met een waarschijnlijkheid van succes in onafhankelijke pogingen.

Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items. P VAR. Meer informatie Financieel NHW NHW disconto; cashflow1; cashflow2 Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontovoet. Retourneert de som van twee getallen. Retourneert het gedeelte van een dag 24 uur dat de tijd vertegenwoordigt.

Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website. Berekent de waarschijnlijkheid op een bepaald aantal successen of een maximum aantal successen met een bepaald aantal pogingen en een populatie van een bepaalde grootte die een bepaald aantal successen bevat, met vervanging van pogingen.

Het dialoogvenster Office-add-ins wordt weergegeven. Meer informatie Statistiek CHI. Retourneert de meest voorkomende waarde in een gegevensset. TEST T. Als u niet zeker weet tot welke categorie een functie behoort, kunt u de optie Alle kiezen.

  • Retourneert de huidige datum en tijd als een datumwaarde.
  • Berekent de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling. Retourneert de sinus van het opgegeven complexe getal.

Practical tricks on how this can help you

Meer informatie Internet URL. Berekent de afschrijving van activa voor een periode met behulp van de lineaire methode. Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items.

Lijst met functies Documentatie , Functies 2 reacties. Vervangt een gedeelte van een teksttekenreeks door een andere teksttekenreeks.

Retourneert de waarde voor een opgegeven percentiel van een dataset, 0 en 1 niet inbegrepen.

We ontvangen graag feedback als de vertaling van een functie mogelijk niet de beste is, gefilterd door een set criteria?

Retourneert de logaritme van een getal met een opgegeven grondtal. Retourneert de tangens van een hoek die is opgegeven in radialen. Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, maar ook over de invoegtoepassing zelf, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw. Berekent de linkszijdige Excel formules nederlands engels mate van diversiteit voor twee gegevensverzamelingen met opgegeven invoer x.

Identificeert de taal die wordt gebruikt in de tekst binnen het opgegeven bereik. Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten met herhalingen dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd.

Deze omgeving bevat alle informatie die je voor de cursus nodig hebt en aanvullende informatie. GEM waarde1; waarde2 Berekent het geometrische gemiddelde van een gegevensset.

A n; k Retourneert het aantal manieren om een aantal objecten te kiezen uit een groep met een bepaald aantal objecten, inclusief manieren om hetzelfde object meerdere keren te kiezen, excel formules nederlands engels.

INV waarde Retourneert de inverse van de Fisher-transformatie van een opgegeven waarde. Als eerste nieuwe functies krijgen. Berekent de inverse van de rechtszijdige chikwadraatverdeling. Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan dit getal.

Computrain last minute deal: volg nu Excel Advanced: Formules en Functies met 15% korting

Maakt een miniatuurdiagram binnen één cel. Bel ons. Als het getal positief of negatief is, wordt het naar boven afgerond.

  • In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen.
  • Retourneert de logaritme van een complex getal voor een bepaald grondtal.
  • De functie Geselecteerde cel direct vertalen werkt niet als u bezig bent in Bewerkingsmodus in een cel.
  • Berekent de gammaverdeling, een continue kansverdeling met twee parameters.

Functies en formules Formules en functies toevoegen De som en het gemiddelde bekijken Verwijzen naar gegevens uit andere bladen Lijst met functies in Google Spreadsheets.

Retourneert de som van een bereik op basis van meerdere criteria. Retourneert de faculteit van een getal. Berekent de interne rentabiliteit van een investering op basis van een opgegeven reeks van potentieel onregelmatig gespreide cashflows, excel formules nederlands engels.

Geeft als resultaat het nummer codepunt dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst. Berekent r, de product-momentcorrelatiecofficint van Pearson voor een gegevensset. Retourneert een willekeurig getal van 0 tot 1.

EQ Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven RANG. Met de knoppen gaat u respectievelijk naar de deelvensters Verwijzing en Vertaler in excel formules nederlands engels dialoogvenster Functievertaler.

De Functievertaler configureren

Berekent de datum van de laatste coupon, of uitkering van de rente, vóór de aankoopdatum. Converteert een opgegeven getal naar een percentage. De twee groene pijlknoppen in het midden starten de vertaling in de richting die wordt aangegeven.

Twitter RSS.

Berekent een schatting van de variantie op basis van een steekproef. INV kans; vrijheidsgraden1; vrijheidsgraden2 Berekent de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling. Controleert of er een formule in de cel staat waarnaar wordt verwezen. In het studiemateriaal zijn zowel de Nederlandse als Engelse menuopdrachten opgenomen.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:4

Nieuw nieuws